خطرناک ترین ماه کرونا در ایران ، نمای ماهانه از دوربین 4 متغیر

به گزارش پزشکی مدرن، خبرنگاران : آمار ماهانه کرونا نشان می دهد ماه مهر رکورد قرمزترین و سیاه ترین ماه کرونایی را داشته است. اما تحلیل فرایند ماهانه حاوی نکاتی دقیقتر از فرایند این بیماری در کشور بوده است.

خطرناک ترین ماه کرونا در ایران ، نمای ماهانه از دوربین 4 متغیر

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ جمال سیدی بیشتر بدانید.

به گزارش خبرنگاران، سیاه ترین و قرمزترین ماه کرونایی در ایران به انتها رسید اما آمارها حکایت از آن دارد که این سیاهی قرار است در آبان ماه نیز به مثابه مهرماه تکرار گردد.

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت و درمان تمام متغیر ها در ماه مهر، در بالاترین مرز خود قرار داشتند. از سوی دیگر مقایسه آمار ماهانه کرونا از زمان ورود این ویروس به ایران تا امروز حکایت از آن دارد که ردپای تلخی آمار کرونا در تیرماه را باید در خرداد ماه جستجو کرد، چه آنکه در این ماه بی تفاوتی نسبت به این ویروس از یک سو و شدت دریافت سفرها از سوی دیگر سبب رشد تعداد بیماران بدحال و مرگ و میرها در تیرماه شد.

تاسف بارتر آنکه همان عاملی که در خرداد آمار تیرماه را سیاه کرد، در ماه مهر نیز تاثیرگذار بوده است. فرایندی که می تواند خطر کرونا را در دومین ماه پاییز بازهم تکرار کند.

رفتار متفاوت کووید - 19 طی 8 ماه

آمار ها نشان می دهد شیوع کووید -19 در ایران در ماه های مختلف رفتار متفاوتی داشته است اما کدام ماه دارای آمار نگران نماینده تر و بدتری از زمان شیوع کرونا بوده است؟ در این خصوص هر کدام از متغیرهای کرونایی را در ماههای مختلف مقایسه نموده ایم.

مقایسه مبتلایان ماهانه؛ مهرماه رکورددار شد

مجموع مبتلایان روزانه در هر ماه نشان می دهد که این بیماری در ماه مهر شیوع گسترده تری نسبت به دیگر ماه ها داشته است. در حالیکه در ابتدای ورود کرونا به ایران یعنی ماه اسفند کمترین میزان ابتلای ماهانه را به میزان حدودا 18 هزار و 400 نفر داشت اما در فروردین ماه با رشد 247 درصدی به رقمی معادل 63 هزار و 800 نفر رسید. یعنی در فروردین تقریبا 3 برابر شد. ماه اردیبهشت به لطف کنترل دقیقتر این بیماری از فرایند شیوع این بیماری کاسته شد و میزان مبتلاین نسبت به فروردین 30 درصد کاهش یافت.

مقایسه ماه های ورود کرونا به ایران همچنین نشان می دهد که کمترین میزان ابتلا به کرونا در اردیبهشت ماه به ثبت رسیده است.

پس از اردیبهشت تعداد مبتلایان تقریبا 70 درصد افزایش یافته و در ماه خرداد به مرز 70 هزار نفر رسیده است. این آمار اما تا 4 ماه بعد نیز در همین مرز باقی مانده است.

مهرماه اما رکوردها جابجا شده و این میزان ابتلا در این ماه 70 درصد دیگر رشد نموده و به مرز بسیار خطرناک 12 هزار نفر نزدیک شده است.

مقایسه فوتی های کرونایی؛ تلخ ترین آمار به ثبت رسید

تلخ ترین آمار کرونا در حوزه فوتی های کرونایی بوده است. تغییرات این متغیر در ماه های طی شده به چه شکل بوده است؟

آمار فوتی ها در هر ماه نشان می دهد بیشترین افزایش رشد فوتی ها (همانند مبتلایان) در ماه فروردین بوده است. دراین ماه میزان فوتی ها با رشد تقریبا 200 درصدی از 1300 نفر به 3800 نفر رسید. کمترین رشد فوتی ها نیز همانند مبتلایان در ماه بعد با منفی 7 درصد به ماه اردیبهشت تعلق می گیرد.

اما در ادامه رفتاری مغایر با متغیر تعداد مبتلایان در زمینه فوتی ها شکل گرفت. نوسان آمار نشان می دهد تیرماه با رشد 120 درصدی رکورد دومین رشد فوتی را تا به امروز در میان ماه های ورود کرونا به ایران داشته و به مرز 5 هزار نفر رسیده است اما نوسان ماهانه فوتی ها پس از تیر کمتر شد تا اینکه مهر ماه دوباره رشدی 67 درصدی را تجربه کرد.

شمار فوتی ها در 8 ماه گذشته کرونا نشان می دهد رکورد بالاترین فوتی به مهر ماه تعلق دارد. متاسفانه این میزان 6 هزار و 800 نفر بوده است. دومین رکورد فوتی ها نیز متعلق به ماه مرداد بوده که رقمی معادل با 5 هزار و 700 نفر دارد.

مقایسه بستری ها و بیماران بدحال؛ آمار نگران نماینده شد

آمار مربوط به بیماران بدحال و بستری ها جزو آمارهایی است که در چندماه ابتدایی اطلاع دقیقی از آنها منتشر نشده است.

شمار بستری های روزانه تنها از ماه فروردین در دسترس است. این آمار نشان می دهد که خرداد ماه با 82 هزار بستری رکورد کمترین بستری ماهانه را دارد. پس از آن این رقم در تیر ماه 20 درصد و در مرداد ماه با 22 درصد افزایش ماهانه به 121 هزار بستری در مردادماه رسید. در نهایت ماه مهر با نزدیک به 130 هزار بستری بیشترین بستری را در میان ماه های دیگر داراست.

در مورد بیماران بدحال کرونایی آمار حاکی از آن است که پس از آنکه تیرماه شاهد رشدی 138 درصدی در تعداد بیماران بدحال بوده است در ماه های بعد رشدی منفی را تجربه نموده است . اما این فرایند نیز مانند دیگر متغیر ها در مهر دوباره صعودی شده و 52 درصد رشد ماهانه داشته است.

تحلیل کلی ماهانه از متغیرهای کرونا

با توجه به در دسترس نبودن بعضی آمار کرونایی برای مقایسه تمام متغیر ها، به ناچار تحلیل های آماری کرونا از خردادماه هستیم. مقایسه آمار ماهانه کرونایی کشور در خرداد ماه نشان می دهد که بستری ها و بیماران بدحال در این ماه رکورد کمترین ها را داشته است. این در حالیست که میزان مبتلایان به کرونا و فوتی ها در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی را پیدا نموده است.

در ادامه در ماه تیر در حالی که مبتلایان تقریبا به اندازه خرداد ماه بوده و تغییر ننموده است اما میزان فوتی ها و بیماران بدحال رشدی بالاتر از 100 درصد را داشته اند.

با فرض صحت آمار کرونا و فرض ثابت بودن ظرفیت بیمارستانها در ماه های گذشته تنها فرضیه ای که می توان در رابطه با رفتار کرونا در تیر و خرداد داشت آن است که در ماه خرداد فرایند درمان کرونا ازجدیت کمتری برخوردار بوده است چرا که برخلاف افزایش زیاد تعداد مبتلایان در این ماه، بیمارستانها کمترین میزان بستری و بیمار بدحال را درمیان ماه های دیگر داشته اند. این جدی ندریافت درمان کرونا در خرداد متاسفانه می تواند علت افزایش فوتی ها در خرداد و افزایش فوتی ها و بیماران بدحال در تیرماه باشد.

در ادامه با وجود آنکه میزان مبتلایان روزانه در مرداد تقریبا برابر با میزان خرداد و تیر بوده است بستری ها رشد بیشتری داشته و آمار فوتی ها و بیماران بدحال رشد کمتری را به خود دیده اند.

از سوی دیگر توجه کردن به بستری شدن مبتلایان و اقدامات جدی در فاصله گذاری اجتماعی سبب شده است تا در شهریور تمام متغیرهای کرونایی رشدی منفی را تجربه نمایند. فوتی ها منفی 28 درصد و بیماران بدحال منفی 14 درصد.

بستری کردن مبتلایان کرونا در بیمارستان با توجه به درمان کرونا در مراحل ابتدایی بیماری نه تنها درمان را ساده تر و پیروز تر می کند بلکه طبق آمار مشاهده می گرددکه حتی از شیوع کرونا نیز در ادامه جلوگیری به عمل آورده است. چرا که در شهریور ماه مبتلایان کرونا منفی 6.8 درصد کم شده است.

رفتار خطرناک کرونا در ماه مهر

اتفاق عجیب مهر ماه اما این فرایند را کاملا دگرگون نموده است. ماه مهر با افزایش کسب و کار ها و باز شدن مدارس موازین بهداشتی و اقدامات مبارزه با کرونا کمتر جدی گرفته شد که این عمل نهایتا به افزایش 70 درصدی مبتلایان منجر شد.

با آنکه در مهر ماه تعداد بستری روزانه در بیشترین میزان ماهانه قرار داشت اما رشد چشمگیر ابتلا و بیماران بدحال این ماه را به خطرناک ترین ماه کرونایی کشور تا به امروز تبدیل نموده است. اما این خطر از کجا بر می خیزد؟

شیوع فعالیت و کسب و کار های روزانه در مهر ماه و رعایت کمتر فاصله گذاری اجتماعی می تواند علتی باشد تا جدیت مبارزه با شیوع کرونا کم رنگ تر گردد.

فرسایش و خستگی کادر درمان نیز در کنار عوامل دیگر ممکن است عاملی باشد که شیوع کرونا مرزهای گسترش خود را در ایران فراتر ببرد.

عامل دیگری که باز هم می تواند مانند خردادماه توجیهی بر علت افزایش فوتی ها و بیماران بدحال در مهر باشد آن است که باوجود افزایش مبتلایان باز هم درصد کمتری از آنها در مراحل ابتدایی درمان به بیمارستانها رجوع می نمایند و غالبا بیمارستان ها شاهد بیمارانی با شرایط حاد هستند.

ادامه این فرایند و پایداری این عوامل در نتیجه ادامه این فرایند می تواند شرایط را از ماه مهر نیز متاسفانه برای ایران در مورد مبارزه با بیماری کرونا خطرناکتر کند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 1 آذر 1399 بروزرسانی: 1 آذر 1399 گردآورنده: diabetesngo.ir شناسه مطلب: 313

به "خطرناک ترین ماه کرونا در ایران ، نمای ماهانه از دوربین 4 متغیر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطرناک ترین ماه کرونا در ایران ، نمای ماهانه از دوربین 4 متغیر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید