پرسنل درمانگاههمکاران ما در درمانگاه دیابت آل ابراهیم نقش پر رنگی در ارایه هرچه بهتر خدمات به بیماران عزیز را ایفا میکنند. در ادامه هریک از اعضا تیم اجرایی مرکز به همراه مختصری درباره هریک آورده شده است.