معرفی موسسه خیریه دیابت اصفهان
موسسه خیریه دیابت اصفهان در سال 1378 به وسیله هئیت موسس مرکب از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پزشکان و کارشناسان بهداشتی و درمانی و خانواده های دیابتی تشکیل شده و با تایید اداره ی کل امور اجتماعی استانداری اصفهان به شماره 976 ثبت نیروی انتظامی و ثبت اسناد شد. از آنجایی که دیابت بیماری فراگیر شایع و پرهزینه است، شعار موسسه آموزش، کنترل و پیشگیری از دیابت بوده تا افراد در معرض خطر به ان مبتلا نشوند، افراد مبتلا با کنترل بیماری دچار عوارض نشوند و با درمان مناسب از زندگی با کیفیت مناسب برخوردار شوند. این موسه دارای هئیت امنا مرکب از اساتید، خیرین و معتمدین اصفهان و همچنین هیئت مدیره با هفت نفر عضو و یک نفر بازرس می باشد و هر دو سال یکبار پروانه موسسه تمدید می شود. محل فعلی موسسه واقع در خیابان جی خیابان لاهور ابتدای بلال شرقی که زمین و هزینه احداث ساختمان توسط خیرین اهداء و تامین شده و شهرداری محترم و شورای محترم شهر اصفهان هیچ گونه هزینه ای جهت پروانه احداث دریافت نکرده اند، منتقل شده است.

pic-eftetah

فصلنامه خیریه دیابت اصفهان


امام علی علیه السلام

عاقل را بایسته است که به هنگام شیرینی غذا، تلخی دارو را نیز به یاد داشته باشد.

(شرح نهج البلاغه، جلد 20، صفحه 272، حدیث 149)
شماره حساب هاي موسسه

بانک ملی
حساب: 0105412421000 -- عابر بانک ملي: 6037991199523949

IR400170000000105412421000
بانک ملت
حساب: 1706016561

IR560120000000001706016561
بانک صادرات
حساب: 0103461488001

IR830190000000103461488001